Externí správa ICT snižuje rizika a neefektivity

Zdroj:

Velké výrobní společnosti již dávno objevily kouzlo outsourcingu. Veškeré úsilí a zdroje se soustředí na primární podnikání a ostatní aktivity se přenechají profesionálům. Ti jsou schopni splnit úkol levněji a v lepší kvalitě. Outsourcing však nyní proniká i do oblasti služeb a fungování menších společností. Typickým příkladem aktivity, na kterou se vyplatí najímat externí firmu, je správa informačních technologií. 

Konec neefektivity

Mnoho společností si neuvědomuje, že využíváním zastaralé nebo nevyhovující techniky významně brzdí efektivitu práce a riskuje problémy. Neaktuální software, počítače s pomalou odezvou nebo notebook těsně před skončením životnosti pracovníky enormně zdržuje. U serverů nebo provozních zařízení hrozí dokonce riziko výpadku celého podnikání a ztráty dat.

Výhod je víc

Firmy, které správu výpočetní techniky outsourcují, při tom získávají několikrát. Nemusejí zaměstnávat vyčleněného pracovníka. V případě potíží se dokážou k systému připojit externí odborníci i vzdáleně, což šetří čas i náklady. Pravidelný audit odhalí neefektivní nebo riziková zařízení. Klíčová infrastruktura může být umístěna v zabezpečených datových centrech. Riziko ze škod vzniklých vadnou správou techniky navíc přechází na pojištěnou dodavatelskou firmu.

Doba odborníků

Naši specialisté dobře poradí i s nákupem nových zařízení z hlediska bezpečnosti, ceny a výkonu. Jakkoli schopný zaměstnanec v IT dnes nedokáže nahradit tým oborníků. Doba, kdy všichni dělali všechno, je pryč. Soustředění na hlavní směr ušetří až třetinu zbytečně vynaložených nákladů.