Obhájili jsme Microsoft Authorized Reseler

Zdroj:

Úspěšně jsme prošli recertifikací a po další rok užíváme statusu AER, což nás opravňuje dodávat licence pro školství i v následujícím období.

Obhájili jsme Microsoft Authorized Reseler