Služby ICT

Outsourcing ICT / IT bez starostí je klíčová služba, která vám poskytne prostor pro rozvoj vašeho podnikání. Zbavte se starostí o ICT.

Hoďte starosti s výpočetní technikou za hlavu

Budeme spolehlivým parťákem ve vašem podnikání. Pomůžeme vám se správou výpočetní techniky a zajistíme její bezproblémový provoz. Poskytneme vám servis výpočetní techniky, pravidelnou profylaktickou kontrolu a zabezpečíme a ochráníme všechna vaše důležitá data. S námi se vám dostane vždy odborné pomoci se správou vašeho PC.

 Nabízíme 2 způsoby správy výpočetní techniky

 • Servis provedeme přímo u vás v kanceláři.
 • Vzdálená správa výpočetní techniky probíhá pomocí připojení techniků na váš počítač a umožňuje provést servisní zásah. Tím se razantně zkracuje doba potřebná k vyřešení vašeho požadavku a zároveň i snižuje cena služby

Dodáváme také novou či repasovanou výpočetní techniku. Konzultujte s námi své požadavky a my vám pomůžeme vybrat nejvhodnější IT zařízení pro vaši práci a následně zajistíme jeho správu a záruční i pozáruční servis.

Obraťte se na nás i s požadavky na podporu uživatelů - zajistíme pro vás jednotné kontaktní místo (help desk), kde vám vždy dovedeme poradit a najít optimální řešení. 

Chcete se nás na něco zeptat? Kontaktujte nás pomocí formuláře.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Výpočetní techniku i počítačové sítě máme pod dohledem

Za spolehlivě fungující infrastrukturou ICT vždy stojí odborná systémová podpora. Veškerá uložená data jsou díky ní v bezpečí, nedochází ke zbytečnému zdržování vlivem nefunkčních PC a stále se zvyšujícím nákladům za provoz výpočetní techniky.

Budeme bdít nejen nad bezproblémovým chodem IT vybavení, ale také vám pomůžeme snížit TCO a vybudovat bezpečnou firemní síť.

Komplexní systémová podpora IT zahrnuje:

Správa výpočetní techniky

Optimalizace ICT

Správa počítačových sítí

 • Pravidelný servis IT a okamžitá řešení problémů přes vzdálený přístup.
 • Vyřizujeme požadavky na podporu uživatelů.
 • Chráníme všechna důležitá data před napadením virů a útoky z internetu.
 •  Zajistíme rychlé a stabilní fungování počítačů a serverů.
 • Snížíme celkové náklady na vlastnictví technologie (TCO).
 • Včas odhalíme případné chyby v ICT infrastruktuře a neomezíme tak provoz společnosti.
 •  Vytvoříme pro vás bezpečnostní bezdrátovou síť na míru.
 • Zajišťujeme veškeré služby pro provoz datové sítě.
 • Založíme RIPE DP pro získání vlastní IP adresy a zajistíme i správu.

Proč mít systémovou podporu od EXPERIA GROUP

 • Místo 1 IT zaměstnance se vám věnuje celý tým odborníků, a to za výrazně nižší cenu.
 • Odpadá vám starost s řešením zastupitelnosti (nemoc, dovolená).
 • Garantujeme vám 100% kvalitu poskytovaných služeb a maximální bezpečnost.
 • Provádíme pravidelný servis výpočetní techniky i počítačových sítí a předcházíme tak nečekaným výpadkům, které mohou ohrozit fungování společnosti.

Chcete se nás na něco zeptat? Kontaktujte nás pomocí formuláře.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Kvalitní outsourcing ICT pomůže vaší firmě růst

Úspěšný outsourcing (vzdálená správa ICT) závisí na předem definované kvalitě služeb. Rozsah našich outsourcingových služeb se vždy řídí individuálními potřebami klienta. Poskytneme vám outsourcing přesně na míru – starosti se správou sítě, správu a servis IT i další rozvoj sítě můžete nechat na nás a vy se můžete věnovat klíčovým činnostem ve svém podnikání. Převezmeme starost a odpovědnost za návrh, provoz a rozvoj vašeho ICT, a tak dosáhnete snížení provozních nákladů firmy.

Poskytneme vám podporu 7 dní v týdnu. Garantujeme vám, do kdy vzniklý problém vyřešíme. Také vám poskytujeme jednotné kontaktní místo (help desk) pro podporu uživatelů. S námi máte možnost dosáhnout na nástroje vedoucí ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti za efektivní cenu.

Výhody ICT outsourcingu

 • Získáte tým odborníků, který se vám bude věnovat, kdykoliv bude potřeba. Za nižší cenu, než kdybyste platili vlastního administrátora. Navíc neřešíte jeho zastupitelnost a dostupnost.
 • Sestavíme vám outsourcing ICT na míru. Nebudete platit za to, co nepotřebujete.
 • Platby za outsourcing probíhají paušálně. Pro vás to znamená úsporu a zprůhlednění nákladů.
 • K outsourcingu patří také optimalizace ICT, která sníží celkové náklady na používání IT vybavení.
 • Poskytneme jednotné kontaktní místo (help desk).
 • Veškerá vaše data jsou s námi v bezpečí. Uchováváme je v zabezpečených datových centrech s kvalifikovaným dohledem a nonstop podporou.
 • Dodáme vám také kompletní hardware a software.
 • Řídíme se mezinárodními zásadami ITSM/ITIL, ISO20000, ISO 27001. 

 

Případová studie: Outsourcing ICT pro společnost VPS CZ s.r.o.

Chcete se nás na něco zeptat? Kontaktujte nás pomocí formuláře.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Monitorujeme vaší ICT infrastrukturu, a v případě detekovaných problémů zajišťujeme řešení našimi certifikovanými profesionály. 

Dále monitorujeme uživatelské staniceinstalovaný software a další parametry, které jsou důležité pro bezproblémový chod vaší infrastruktury. 

Služba je založena na připojení do vaší sítě u důležité a průběžném sledování stavu prostředků a zátěžových charakteristik vybraných parametrů (WAN linky, vytížení procesorů, apod.). Dohledové centrum je tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý kalendářní rok.

Základním přínosem služby jsou úspory při provozu IT:

 • Konfigurací prvků a specializovaných serverových systémů externími lidmi - úspory jsou v získávání a udržování znalostí u lidí, kteří je využijí zřídka.
 • Přenosem nákladů na nákup náhradních dílů na dodavatele služeb.
 • Sledováním a vyhodnocováním zátěžových a chybových charakteristik, z nichž vyplývá možná optimalizace prostředků a tras.

Dohledové centrum je vybudováno na systémech předních dodavatelů dohledových systému, a také našich systémů, vyvinutých na míru vašim specifickým požadavkům. Dohledové centrum je provozováno v souladu s požadavky ITIL v3, a s ohledy na maximální bezpečnost. Pro zajištění bezpečnosti dat je komunikace vždy šifrována. Kvalita zabezpečení je pravidelně kontrolována penetračními testy.

Jak mohou zákazníci využívat naše služby:

 • K řešení vzniklých problémů využijete služeb našich specialistů.
 • Vzniklé problémy můžete řešit sami.
 • Je možno požadovat dohled jen vybraných komponent ICT.

Možnost výběru poskytovaných služeb dělá z Dohledového centra EXPERIA GROUP vhodné řešení pro malé, střední i velké firmy.

O ICT prostředí svěřené do naší péče je spolehlivě postaráno.

Chcete se nás na něco zeptat? Kontaktujte nás pomocí formuláře.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

V dnešní době je naprostá většina podniků závislá na informačních a komunikačních technologiích, a s tím je spojen rostoucí tlak na hospodárné využívání ICT v podnikových procesech. Je tedy nutné účinně řídit a účelně vynakládat prostředky investované do této oblasti. S tímto vám můžeme pomoci hned na několika frontách.

Revizí nákladů ICT je možné dosáhnout významné úspory, zajistit kvalituefektivitu používaných technologií.

V prvé řadě je třeba mít v pořádku výpočetní techniku. Pokud program nebo služba reaguje pomalu a uživatel musí čekat na odezvu, tráví svůj pracovní čas zcela neefektivně a tyto prostoje znamenají nemalé ztráty. Počítače, služby i servery je nutné nastavit tak, aby fungovali co nejrychleji, spolehlivě, stabilně, a s co nejkratší odezvou.

Dalším místem, kde vznikají zbytečné náklady, jsou technologie z pohledu provozních nákladů. Zde se dostáváme k metodě TCO (neboli celkové náklady na vlastnictví).

Tato metoda se využívá především ve chvíli, kdy podnik plánuje pořízení nového zařízení. TCO poskytuje informace, na jejichž základě provádíme nákladové srovnání hardware či software. Metoda zohledňuje nejen pořizovací náklady, ale i náklady provozní. Jedná se tedy o daleko přesnější vyjádření nákladů na ICT, než v případě pouhého porovnání pořizovacích cen.

Častým problémem jsou tiskárny, které mají vysoké náklady na tisk, nebo špatně nastavené parametry výkonu u počítačů, serverů, tiskáren. I na spotřebě elektrické energie můžete ušetřit nemalé provozní náklady.

Porovnání celkových nákladů na vlastnictví vybraných tiskáren

Porovnání celkových nákladů na vlastnictví vybraných tiskáren

Ušetřit je možné i díky outsourcingu ICT a pravidelným profylaktickým kontrolám. Pokud se chyba odhalí včas a nedostane prostor omezit váš provoz nebo celé podnikání, je její odstranění mnohonásobně levnější, než když se řeší až vzniklý problém. Příkladem mohou být vadné disky, nebo notebook na pokraji životnosti. To jsou záležitosti, které mohou technici snadno odhalit a provést zásah dříve, než dojde k selhání.

Chcete se nás na něco zeptat? Kontaktujte nás pomocí formuláře.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Služby Office365

Tyto služby nabízí známé nástroje pro spolupráci a kancelářské nástroje systému Microsoft Office prostřednictvím cloudového řešení. Všichni uživatelé mohou snadno spolupracovat díky přístupu k e-mailu, webovým konferencím, dokumentům a kalendářům, které jsou k dispozici téměř odkudkoli. Služby Office 365 zahrnují zabezpečení na podnikové úrovni a jsou zaštiťovány společností Microsoft. Jsou nabízeny prostřednictvím řady plánů, které jsou navrženy tak, aby byly plněny jedinečné potřeby vaší organizace - bez ohledu na to, zda jste malá firma nebo nadnárodní podnik.

Office 365 nabízí kompletní pokrytí firemních potřeb od vnitrofiremní komunikace, přes prezentaci firmy zákazníkům, až po zpracování firemních dokumentů. Zajišťuje přístup k e-mailu, důležitým dokumentům, kontaktům a kalendářům téměř odkudkoli z téměř jakéhokoli zařízení (včetně osobních počítačů, počítačů se systémem Macintosh, telefonů Windows Phone a iPhone, telefonů se systémem Android a Symbian a zařízení BlackBerry). Velmi důležitým aspektem je, že Office 365 je již hotové řešení, které je okamžitě použitelné a přístupné po krátké úvodní konfiguraci. Snadno použitelná konzole správy umožňuje správcům IT uchovat si kontrolu nad uživatelskými účty, přístupovými právy a nasazením v celé organizaci. Na společnost Microsoft, jakožto vůdčí společnost v oblasti produktivity, se můžete spolehnout. Office 365 je provozována v několika navzájem zastupitelných datacentrech, díky čemuž Microsoft garantuje takzvanou třídevítkovou (99,9%) dostupnost služby. Samozřejmostí je vysoký stupeň bezpečnosti celého řešení.

Získejte další informace ještě dnes

Předplatné Office 365 si může každý zákazník zřídit sám skrze zákaznický portál, který je kompletně v češtině – jediné, co k tomu potřebujete, je pouze Microsoft Live ID. Na těchto stránkách nalezne také podrobné informace o jednotlivých službách a případně i možnost získat přístup k 30denní zkušební verzi až pro 25 uživatelů. Dobré je ale nebýt na všechno sám a zajistit si podporu a pomoc při implementaci, nebo případných problémech s migrací či administraci. Zákazník proto může při objednávce Office 365 zvolit jako partnera společnost EXPERIA GROUP s.r.o. (ID: 2995805), která vám bude pomáhat, případně zajišťovat technickou podporu migrace. Cena služeb se zapojením partnera nemění – je pro zákazníka zcela zdarma, proto neváhejte a při objednávce nás uveďte jako vašeho partnera.

Pozvánka pro zkušební verzi Microsoft Office 365 (Plán E3) pro 25 uživatelů. Více podrobností o Office 365 naleznete na stránkách společnosti Microsoft. Případně se na nás kdykoli obraťte.

Chcete se nás na něco zeptat? Kontaktujte nás pomocí formuláře.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Postaráme se o bezproblémový chod vašich serverů

Poskytujeme specializovaný hosting pro všechny zákazníky, kteří potřebují provozovat náročné webové aplikace.

Server housing spočívá v umístění vašeho fyzického serveru v našich datových centrech v Pardubicích, Praze či Brně. Tyto prostory mají vysokorychlostní připojení k internetu a jsou pod nepřetržitým dohledem.

V případě, že nemáte vlastní server, pronajmeme vám výkonný server včetně týmu administrátorů. Tato služba je označována jako specializovaný hosting.

Výhody server hostingu a housingu

 • Připravíme vám specializovaný hosting a housing na míru, přesně podle vašich specifických potřeb.
 • Veškeré naše technologie jsou uloženy v zabezpečených datacentrech v Pardubicích, Praze a Brně s minimální certifikací ISO 27001.
 • Zajišťujeme připojení k internetu páteřní konektivitou. Zabraňujeme tak výpadkům a problémům s dostupností serveru.
 • Součástí server housingu je také péče profesionálního týmu administrátorů, aktivní monitoring, nepřetržitý dohled nad servery a servis.

V případě, že vám nevyhovuje poloha datacenter pro housing, kontaktujte nás. Zajistíme i další lokality.

Chcete se nás na něco zeptat? Kontaktujte nás pomocí formuláře.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Školení, ze kterého si odnesete maximum

Připravíme přesně takové školení, které pro vás bude přínosné od začátku do konce. Ať už máte zájem o proškolení uživatelů, školení výpočetní techniky, nebo o specifické školení, zajistíme vám ho na míru.

Absolvovaná školení výrazně přispívají k zvýšení produktivity zaměstnanců a snížení rizika lidské chybovosti. Pro vás to znamená plynulejší chod podniku a nižší náklady.

 Nabízíme vám školení formou

 • e-learningových kurzů
 • online technických seminářů
 •  kurzů s instruktorem
 • praktických seminářů

Poskytujeme IT školení na odborné i uživatelské úrovni. Připravíme pro vás individuální školení na míru, kontaktujte nás.

Chcete se nás na něco zeptat? Kontaktujte nás pomocí formuláře.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Zajistíme Vám spolehlivébezpečné webové aplikace pro komunikaci mezi žáky, učiteli i rodiči. Pedagogický sbor také jistě ocení vzdálený přístup k poště a důležitým datům. Pomůžeme Vám také s vhodným výběrem produktů s optimálními náklady na vlastnictví a díky tomu se značně sníží provozní náklady školy na ICT.

Poskytneme Vám vzdělávací nástroje Office 365 Education, které usnadňují komunikaci a práci s informacemi a dokumenty. Pro své zaměstnance i studenty získáte zdarma moderní nástroje, které jsou hojně využívány ve firmách. Studenti se naučí pracovat s aplikacemi, jako jsou Outlook, Lync či SharePoint a získané znalosti později zúročí v praxi. Využitím tohoto balíčku můžete významně snížit své provozní náklady, protože nevyžaduje žádné investice.

Mezi další přínosy ICT outsourcingu patří rychlé řešení Vašich požadavků, vysoká spolehlivost řešení, centrální spravování technologií či zabezpečená komunikace. Se zvládnutím nových systémů Vám pomohou naši technici, kteří zajistí školení. Vzhledem k tomu, že náklady za tyto služby jsou paušální, vždy víte, kolik měsíčně zaplatíte.  

 

Případová studie: Outsourcing ICT ve školství

 

Chcete se nás na něco zeptat? Kontaktujte nás pomocí formuláře.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.