Penetrační testování

Penetrační testy jsou prvním krokem k ověření a zhodnocení úrovně bezpečnosti prostředí. Pravidelné testování pomáhá včas odhalit nedostatky a slabá místa zabezpečení organizace.

rychlý kontakt

Odhalujeme slabiny informačních systémů

Penetrační testování patří mezi techniky etického hackingu. Jde o testování za účelem nalezení co nejvíce chyb a následného vniknutí do systému. Útok může být směrován jak z vnější sítě (typicky z Internetu) na servery umístěné v DMZ (demilitarizované zóně) nebo na vnější rozhraní firewallu, tak i z vnitřku na síťovou infrastrukturu nebo zranitelné servery.

Průnik z vnitřku do systému může být veden fyzicky přítomným hackerem, kterému se podařilo připojit vlastní počítač do interní sítě nebo získat fyzický přístup k počítači ve vaší síti. Průnik ale může být veden i metodou tzv. “sociálního inženýrství průniku“, kdy hacker zneužije důvěřivosti uživatele či použije jinou netechnickou metodu a tím získá přístup, který mu samozřejmě nenáleží, nachytá běžného uživatele a podsune mu spustitelný kód, pomocí kterého převezme vládu nad jeho počítačem. Tento přístup pak může využít k získání citlivých dat či vedení dalšího útoku.

Penetrační testy ve své podstatě vyhledávají a aplikují metody pro napadení informačního systému tak, jak by k tomu mohlo potenciálně dojít při projevech počítačové kriminality.

Penetrační testování má vždy své pevně dané pravidla, tak aby nedošlo k poškození dat nebo informačního systému. Penetrační testy nevyřeší vaší bezpečnost, ale jsou nezbytnou součástí procesu zajištění ochrany dat. Odborníci na základě výsledků testů získají informace o slabinách v konstrukci IS, v konfiguraci počítačů a aktivních prvků sítí.

Dříve se pojem penetrační testování vztahoval pouze na síť a věci s ní spojené. Dnes však tento pojem není výhradou pouze sítí, protože se používá i na testování aplikací, produkčního serveru, osobního PC atd.

Testy se provádějí na základě expertních zkušeností metodou "etického hackingu" a ve shodě s normami ČSN ISO/IEC TR 13335 a ČSN ISO/IEC 17799.

Možnosti penetračního testu

 • Průnik z internetu.
 • Průnik zneužitím lidského faktoru.
 • Vnější test sítě.
 • Vnitřní test sítě.
 • Test WIFI sítí.
 • Test VPN spojů.
 • Revize matic přístupových práv.

Výhody penetračního testování

 • Nástroj pro zlepšení bezpečnostního povědomí firmy.
 • Prověření informační bezpečnosti v praxi.
 • Zdokumentování slabých míst a průniku do informačního systému.
 • Ilustrace jak snadno se útok může odehrát v praxi.
 • Posouzení připravenosti a reakce IT pracovníků.
 • Zhodnocení odhalených bezpečnostních nedostatků podle stupně jejich závažnosti.
 • Prevence finančních ztrát.
 • Eliminace nedostupnosti služby.
 • Eliminace neoprávněných přístupů – zamezení neautorizované změny v konfiguraci serveru či pracovní stanice.
 • Eliminace získání důvěrných a citlivých informací.
 • Ochrana dobrého jména značky (zneužití informací v obchodním styku).
 • Eliminace ztráty důvěry např. u dodavatelů.
 • Identifikace zranitelnosti.
 • Obraz reálného zhodnocení bezpečnostního zabezpečení informační infrastruktury firmy.
 • Detailní technická zpráva popisující a hodnotící zjištěné nedostatky a stupeň jejich nebezpečnosti.
 • Manažerská zpráva s doporučenými kroky pro nápravu nedostatků a optimalizaci provozu systému.

Chcete se nás na něco zeptat? Kontaktujte nás pomocí formuláře.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s podmínkami, uvedenými na stránce Ochrana osobních údajů