Stáž

Otevíráme novou příležitost pro všechny, stáž v oboru ICT Správce sítí pro malé a střední organizace

Společnost EXPERIA GROUP hledá stážisty na pozici Správce sítí pro malé a střední organizace

Termín stáže: 1.8. 2014 - 1.11. 2014 (300 hodin)

Požadavky

Proč se zapojit do projektu jako stážista

  • Praxe v oboru, který studujete.
  • Odborný dohled mentora.
  • Navázání pracovních kontaktů.
  • Zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu.
  • Hrubá hodinová mzda 60 Kč/hodinu.
  • Individuálně upravený časový harmonogram stáže.
  • Certifikát - doklad o absolvování stáže.

Stáž probíhá v rámci projektu „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“, reg. č.: CZ.1.04/2.1.00/C8.00001.