TESTTICKET

Potvrzujeme, že jsme obdrželi Váš požadavek na technickou podporu. Váš požadavek byl v systému zaznamenán pod číslem $this->hyperlink()$.
O řešení požadavku Vás budeme informovat, jakmile to bude možné.
V případě, že je Váš email urgentního charakteru, prosím, kontaktujte naší linku 464601821 s číslem požadavku $this->hyperlink()$.

Pokud budete odpovídat na naše e-mailové zprávy, neměňte prosím tvar předmětu zprávy.


Vaše oddělení péče o zákazníka

Zákaznická podpora

EXPERIA GROUP s.r.o.
Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

----------------------------------------------

We confirm that we have received your request for technical support. Your request is being processed under the number $this->hyperlink()$.
We will give you further information as soon as possible.
In case of urgency, please, contact our hotline at +420 464 601 821 with request no. $this->hyperlink()$.

If you wish to reply to this message, please keep the subject form at reply.


Your customer care
EXPERIA GROUP s.r.o.
Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice


 Aplikace vzdálená podpory / Remote support app 

 Váš požadavek: $this->title$

$this->description$